Projekt Brf Villa Väster


Här följer ett litet bildreportage från ett projekt som Brf Villa Väster i Malmö anförtrott oss. Renoveringsarbetet omfattade 60 skorstenskanaler fördelat på 8 skorstenar. Skorstenarna föreföll oputsade efter originaluppförandet och putsen har troligen tillkommit under de senaste 30 åren, förmodligen efter att man upplevt ett behov att hyfsa till skorstenarna.

 

Det är ej sällan illa ställt med gamla tegelmurade skorstenar. Ofta används bara en av kanske totalt sex eller åtta kanaler. Fogbruket vittrar, skiljeväggar rasar, skor­stenar fryser sönder eller till och med blåser ner. Under drygt 25 år har vi renoverat tegelmurade skorstenar så vi vet vad vi pratar om.

Vill du veta mer? Lär vår artikel ”Har du koll på kanalerna? Ordning och reda i skorstenen”.

Precis som andra byggnadsdelar utsätts skorstenar för ett naturligt material­ slitage över tid. Men så länge du använ­der dina skorstenskanaler, och gör det på rätt sätt, går denna process ganska långsamt. Det är viktigt att se till att ha funktion i alla kanaler. Med funktion menar jag att en kanal används antingen som rökkanal eller som ventilations­ kanal. De skorstenskanaler i vilka det finns en luftgenomströmning blir kanske fuktiga någon decimeter ner från skorstenstoppen efter ett kraf­tigt regn, men är helt torra någon timme senare. Då behövs heller inget regnskydd på kronan.

, , , , ,